Ελισάβετ Μωράκη

Ελισάβετ Μωράκη, Δημόσιοι χώροι, Ελλάδα 2010

Work in progress. All rights reserved. Προθέαση αποκλειστικά για το politicon.gr


One Response to Ελισάβετ Μωράκη

  1. Pingback: Δημόσιοι χώροι, Ελλάδα 2010 « politicon.gr

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: